domki romka

Rodzinne domki na Mazurach

Regulamin

Zasady rezerwacji i wynajmu domku

 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się
  i akceptacją  poniższego „Regulaminu korzystania obiektu”.
 2. Gwarancją rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 2 noclegów ( dwie doby). Zadatek, ani zaliczka na poczet noclegu nie podlega zwrotowi.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Zmiana doby hotelowej za zgodą gospodarza.
 4. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe.
 5. Podczas meldowania przekazane zostaną informacje o wyposażeniu domku wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego pomieszczeń i wyposażenia.
 6. Opłatę™ za pobyt  należy uregulować‡ gotówką
  w dniu przyjazdu. W przypadku przyjazdu po terminie rozpoczęcia pobytu opłata‡ za cały pobyt musi zostać‡ uiszczona przelewem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu lub gotówkowo.
 7. Za niewykorzystany pobyt nie przysługuje zwrot kosztów.
 8. Kaucja w wysokości 400zł pobierana jest gotówką w dniu przyjazdu i zwracana po sprawdzeniu stanu domku przez gospodarza ośrodka przy wymeldowaniu.
 9. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności personelu ośrodka.
 10. Zwrot/rozliczenie kaucji następuje niezwłocznie po zdaniu domku.
 

Regulamin korzystania z obiektu

 1. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 2. Ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio gospodarzowi ośródka niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia.
 3. Sugeruje się o właściwe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy wartościowych oraz pieniędzy, gdyż ośrodek nie odpowiada za ich zaginięcie.
 4. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za ewentualne szkody wyrządzone na terenie ośrodka. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczane są na miejscu.
 5. W domkach i na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 6. Zabrania się używania urządzeń elektrycznych nie będących na wyposażeniu domku
  o mocy przekraczającej 1500W.
 7. Grillowanie możliwe jest tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu.
 8. Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 9. Plac zabaw przeznaczony jest do korzystania wyłącznie przez dzieci i  pod opieką osób dorosłych.
 10. Nie przyjmujemy zwierząt.
 11. Ośrodek gwarantuje bezpłatne miejsca parkingowe.
 12. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona.
 13. Posprzątanie aneksu kuchennego oraz domku wraz z jego wyposażeniem należy do obowiązków gościa. W przypadku nieposprzątania aneksu lub/i domku zostanie pobrana opłata w wysokości 50 zł za domek i 50 zł za aneks kuchenny.